Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Плачковци 16.11.2018 Документ ОБЕМ НА ДЪРВЕСИНА, ПРЕДОСТАВЕНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 38, АЛ. 1 ОТ НРУВИДГТ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА ДЪРВЕСИНА ПО ЧЛ. 38 ОТ НРУВИДГТ ТП ДГС ПЛАЧКОВЦИ.pdf
ДГС Плачковци Горска сертификация ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ В ТП ДГС ПЛАЧКОВЦИ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ В ТП ДГС ПЛАЧКОВЦИ.pdf
ДГС Плачковци Горска сертификация ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ И ПОЛЗВАНЕ, ПРАВАТА НА РАБОТНИЦИТЕ И МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ В ТП ДГС ПЛАЧКОВЦИ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ И ПОЛЗВАНЕ ПРАВАТА НА РАБОТНИЦИТЕ И МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ В ТП ДГС ПЛАЧКОВЦИ.pdf
ДГС Плачковци Горска сертификация ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА ПОДАЛИ СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ В ТП ДГС ПЛАЧКОВЦИ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА КОРУПЦИЯ ТП ДГС ПЛАЧКОВЦИ.pdf
ДГС Плачковци Горска сертификация ПОЛИТИКА СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА В ТП ДГС ПЛАЧКОВЦИ ПОЛИТИКА НА ТП ДГС ПЛАЧКОВЦИ СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА И СРОДНИ НА НЕЯ ЯВЛЕНИЯ.pdf