Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Плачковци 21.09.2023 Документ ИНФОРМАЦИЯ за дърва за местно население, съгласно чл. 111 от Закона за горите информация за налични дърва.pdf
ДГС Плачковци 21.09.2023 Ценоразпис за продажба на дървесина от временен склад по реда на чл. 71 от Наредбата за условията и реда за възлагане не дейности в горски територии държавна и общинска собственост и за ползването на дървесни и недървесни продукти на територията на ТП „ДГС Плачковци“ считано от 15.09.2023 г. ЦЕНОРАЗПИС_2023 -15.09.2023.pdf
ДГС Плачковци Горска сертификация резюме_мониторинг_2022 резюме_мониторинг_2022.docx
ДГС Плачковци Горска сертификация Резюме за годишен мониторинг 2022 г Резюме за годишен мониторинг 2022 г.docx
ДГС Плачковци Горска сертификация Плачковци-Анализ на пoложителните и отрицателните ефекти_2022 Плачковци-Анализ на пoложителните и отрицателните ефекти_2022.docx
ДГС Плачковци Горска сертификация Анализ на пoложителните и отрицателните ефекти_2023 Анализ на пoложителните и отрицателните ефекти_2023.docx
ДГС Плачковци 26.05.2023 Документ Информация за актуални цени за продажба на добити на временен склад дърва за огрев съгласно списъците на лицата имащи право да закупят дърва за огрев от временен склад на територията на ТП ДГС Плачковци ИНФОРМАЦИЯ_ЦЕНИ_МН_2023.pdf
ДГС Плачковци 26.05.2023 Документ СПИСЪК на физическите лица от Община Трявма подали заявление за закупуване на дърва за огрев добити на временен склад от държавни горски територии в обхвата на дейност на ТП ДГС Плачковци, за отоплителен сезон 2023-2024г. СПИСЪК-ДЪРВА-МН.pdf
ДГС Плачковци 20.02.2023 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дървесина на корен съгласно чл. 71, ал. 1, т. 7 от Наредбата за условията и реда за възлагане не дейности в горски територии държавна и общинска собственост и за ползването на дървесни и недървесни продукти на територията на ТП „ДГС Плачковци“ ЦЕНОРАЗПИС_2023 -корен.pdf
ДГС Плачковци 14.02.2023 Документ Дърва за огрев местно население през 2023г. blanka vremenen sklad ПЛАЧКОВЦИ.pdf
ДГС Плачковци 05.01.2023 Ценоразпис Ценоразпис- 01.01.2023 г. ДГС Плачковци ЦЕНОРАЗПИС_01.01.2023-ПЛАЧКОВЦИ.pdf
ДГС Плачковци 13.12.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на добита дървесина на територията на ТП ДГС Пачковци ЦЕНОРАЗПИС_ТП_ДГС_ПЛАЧКОВЦИ_09.12.2022.pdf
ДГС Плачковци 16.11.2022 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите информация относно чл.38, ал. 1 от Наредбата ДГС Плачковци_ информация по чл. 38.pdf
ДГС Плачковци Горска сертификация ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ И ПОЛЗВАНЕ, ПРАВАТА НА РАБОТНИЦИТЕ И МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ В ТП ”ДГС ПЛАЧКОВЦИ” 1.6-2.6-4.6_Vatreshni pravila dispute resolution.docx
ДГС Плачковци Горска сертификация Доклад ГВКС Doklad_GVKS-DGS-Plachkovtsi.doc
ДГС Плачковци 10.06.2022 Ценоразпис ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА НА ВРЕМЕНЕН СКЛАД ДЪРВЕСИНА ТП_ДГС_ПЛАЧКОВЦИ_ЦЕНОРАЗПИС_10.06.2022.pdf
ДГС Плачковци 24.03.2022 Оказване на съдействие на пчеларството Оказване на съдействие на пчеларството ТП ДГС Плачковци Справка пчелини ТП ДГС Плачковци.pdf
ДГС Плачковци 28.02.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на добита дървесина от временен склад на територията на ТП ДГС Плачковци - 2022 г. ЦЕНОРАЗПИС_01.03.2022 - ПЛАЧКОВЦИ_.pdf
ДГС Плачковци 16.02.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на добита дървесина от временен склад на територията на ТП ДГС Плачковци - 2022 г. ЦЕНОРАЗПИС_ТП_ДГС_ПЛАЧКОВЦИ-2022.pdf
ДГС Плачковци 16.02.2022 Документ ДГС ПЛАЧКОВЦИ- ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2022 ТП ДГС Плачковци_Информация.pdf