Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Плачковци 13.11.2019 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите ДГС Плачковци.doc
ДГС Плачковци Горска сертификация ДОКЛАД ЗА ГВКС ТП ДГС ПЛАЧКОВЦИ GVKS-Plachkovci_final-sys-zaplahii.doc
ДГС Плачковци 15.03.2019 Ценоразпис ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС ПЛАЧКОВЦИ ЦЕНОРАЗПИС ТП ДГС ПЛАЧКОВЦИ.pdf
ДГС Плачковци 16.11.2018 Документ ОБЕМ НА ДЪРВЕСИНА, ПРЕДОСТАВЕНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 38, АЛ. 1 ОТ НРУВИДГТ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА ДЪРВЕСИНА ПО ЧЛ. 38 ОТ НРУВИДГТ ТП ДГС ПЛАЧКОВЦИ.pdf
ДГС Плачковци Горска сертификация ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ В ТП ДГС ПЛАЧКОВЦИ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ В ТП ДГС ПЛАЧКОВЦИ.pdf
ДГС Плачковци Горска сертификация ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ И ПОЛЗВАНЕ, ПРАВАТА НА РАБОТНИЦИТЕ И МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ В ТП ДГС ПЛАЧКОВЦИ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ И ПОЛЗВАНЕ ПРАВАТА НА РАБОТНИЦИТЕ И МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ В ТП ДГС ПЛАЧКОВЦИ.pdf
ДГС Плачковци Горска сертификация ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА ПОДАЛИ СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ В ТП ДГС ПЛАЧКОВЦИ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА КОРУПЦИЯ ТП ДГС ПЛАЧКОВЦИ.pdf
ДГС Плачковци Горска сертификация ПОЛИТИКА СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА В ТП ДГС ПЛАЧКОВЦИ ПОЛИТИКА НА ТП ДГС ПЛАЧКОВЦИ СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА И СРОДНИ НА НЕЯ ЯВЛЕНИЯ.pdf