Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Плачковци 16.11.2022 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите информация относно чл.38, ал. 1 от Наредбата ДГС Плачковци_ информация по чл. 38.pdf
ДГС Плачковци Горска сертификация ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ И ПОЛЗВАНЕ, ПРАВАТА НА РАБОТНИЦИТЕ И МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ В ТП ”ДГС ПЛАЧКОВЦИ” 1.6-2.6-4.6_Vatreshni pravila dispute resolution.docx
ДГС Плачковци Горска сертификация Доклад ГВКС Doklad_GVKS-DGS-Plachkovtsi.doc
ДГС Плачковци 10.06.2022 Ценоразпис ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА НА ВРЕМЕНЕН СКЛАД ДЪРВЕСИНА ТП_ДГС_ПЛАЧКОВЦИ_ЦЕНОРАЗПИС_10.06.2022.pdf
ДГС Плачковци 24.03.2022 Оказване на съдействие на пчеларството Оказване на съдействие на пчеларството ТП ДГС Плачковци Справка пчелини ТП ДГС Плачковци.pdf
ДГС Плачковци 28.02.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на добита дървесина от временен склад на територията на ТП ДГС Плачковци - 2022 г. ЦЕНОРАЗПИС_01.03.2022 - ПЛАЧКОВЦИ_.pdf
ДГС Плачковци 16.02.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на добита дървесина от временен склад на територията на ТП ДГС Плачковци - 2022 г. ЦЕНОРАЗПИС_ТП_ДГС_ПЛАЧКОВЦИ-2022.pdf
ДГС Плачковци 16.02.2022 Документ ДГС ПЛАЧКОВЦИ- ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2022 ТП ДГС Плачковци_Информация.pdf
ДГС Плачковци 16.02.2022 Документ ИНФОРМАЦИЯ относно обема на дървесината за продажба по ценоразпис през 2022 година, определен по реда на чл. 71, ал. 6, т. 2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост на територията на ТП ДГС Плачковци информация за продажба от склад_ДГС_Плачковци.pdf
ДГС Плачковци Горска сертификация Доклад мониторинг 2021 година Резюме_доклад мониторинг-2021.docx
ДГС Плачковци Горска сертификация Извършен годишен мониторинг 2021 година Резюме_мониторинг-2021.docx
ДГС Плачковци 09.08.2021 Документ ДГС ПЛАЧКОВЦИ- ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2021 ТП ДГС Плачковци_Информация.pdf
ДГС Плачковци Горска сертификация Декларация за дългосрочна ангажираност ТП ДГС Плачковци Декларация за дългосрочна ангажираност.pdf
ДГС Плачковци 02.03.2021 Документ ИНФОРМАЦИЯ относно обема на дървесината за продажба по ценоразпис през 2021 година, определен по реда на чл. 71, ал. 6, т. 2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост на територията на ТП ДГС Плачковци информация за продажба от склад ТП ДГС Плачковци.pdf
ДГС Плачковци 26.02.2021 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на добита дървесина от временен склад на територията на ТП ДГС Плачковци ЦЕНОРАЗПИС_ТП_ДГС_ПЛАЧКОВЦИ_2021г..pdf
ДГС Плачковци 18.11.2020 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите. Количества по чл. 38.doc
ДГС Плачковци Горска сертификация Списък екосистемни услуги 2020г. - ДГС Плачковци Списък екосистемни услуги 2020.docx
ДГС Плачковци Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги за 2020 година на територията на ТП ДГС „Плачковци“ Анализ на пoложителните и отрицателните ефекти_2020_ДГС Плачковци.docx
ДГС Плачковци Горска сертификация Oценка на въздействието от горскостопанските дейности в ДГТ на територията на ДГС Плачковци Oценка на въздействието от горскостопанските дейности в ДГТ на територията на ДГС Плачковци.docx
ДГС Плачковци Горска сертификация Резюме за годишен мониторинг 2019 г. за дейността на ДГС Плачковци Резюме за годишен мониторинг 2019 г. за дейността на ДГС Плачковци.docx