Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
15438 ДГС Плачковци 16.08.2018 1825,1835-1840 ББ,БЛ,АК,ЦР,БК,ТРП,ГБР,ЗДБ,СМ,БРЗ,ИВА,ЗДГЛ Продажба на дървесина 196,224.00 лв. без ДДС
Предмет: ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДОБИТА НА ВРЕМЕНЕН СКЛАД ДЪРВЕСИНА Виж пълна информация
15439 ДГС Плачковци 16.08.2018 1825,1835-1840 ББ,БЛ,АК,ЦР,БК,ТРП,ГБР,ЗДБ,СМ,БРЗ,ИВА,ЗДГЛ Добив на дървесина 75,355.00 лв. без ДДС
Предмет: ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА (СЕЧ И ИЗВОЗ ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД) Виж пълна информация
15423 ДГС Плачковци 30.07.2018 1833,1834 бб, см, бк, трп, гбр, брз,яв, здгл, ива, вб Продажба на дървесина 97,993.00 лв. без ДДС
Предмет: ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА НА ВРЕМЕНЕН СКЛАД Виж пълна информация
15424 ДГС Плачковци 30.07.2018 1833,1834 бб,бк,брз,гбр,здгл,см,трп,яв,ива,вб Добив на дървесина 87,404.00 лв. без ДДС
Предмет: добив /сеч и извоз до временен склад/на маркирана дървесина, товарене, разтоварване и транспорт на технологична дървесина Виж пълна информация
15340 ДГС Плачковци 05.06.2018 1818-1825 ББ, БК, БРЗ, ГБР, ЕЛА, ИВА, СМРЧ, ТРП, ЧБ, ЯВ, ЗДГЛ, АК, СРЛП, ДРШ, ЦР Добив на дървесина 118,879.00 лв. без ДДС
Предмет: ДОБИВ НА МАРКИРАНА ДЪРВЕСИНА ОБЕКТ 1818 - ОБЕКТ 1825 Виж пълна информация
15348 ДГС Плачковци 30.05.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 4,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ДОСТАВКА НА СПРЕЙ ЗА МАРКИРАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ДГС ПЛАЧКОВЦИ Виж пълна информация
15328 ДГС Плачковци 22.05.2018 1826 ГБР, ЗДБ, БК, АК, ББ, СМ, ЦР, ТРП, ЧРШ, БРС, КЛ, ДРШ Добив на дървесина 11,892.00 лв. без ДДС
Предмет: ДОБИВ - СЕЧ И ИЗВОЗ ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД, ТОВАРЕНЕ, РАЗТОВАРВАНЕ И ТРАНСПОРТ НА МАРКИРАНА ДЪРВЕСИНА Виж пълна информация
15256 ДГС Плачковци 15.03.2018 1801 Лесокултурни мероприятия 40,228.56 лв. без ДДС
Предмет: ЛЕСОКУЛТУРНИ ДЕЙНОСТИ Виж пълна информация
15218 ДГС Плачковци 09.03.2018 0 0 Обществени поръчки / Профил на купувача 13,800.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, ПРОФИЛАКТИКА И РЕМОНТ НА МПС ТП ДГС ПЛАЧКОВЦИ Виж пълна информация
15142 ДГС Плачковци 02.01.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 13,800.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Техническо обслужване и ремонт на автомобили, собственост на „Северноцентрално държавно предприятие” – гр. Габрово, стопанисвани от ТП ДГС „ПЛАЧКОВЦИ”, за срок от 12 календарни месеца. Виж пълна информация
Процедура № 15142 на ДГС Плачковци от 02.01.2018 е прекратена!
15128 ДГС Плачковци 21.12.2017 1801, 1802 И 1803 БК, ГБР, ТРП, ЗДБ, ББ, СМ, ЧБ Продажба на стояща дървесина корен 44,139.00 лв. без ДДС
Предмет: ЯВЕН ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН Виж пълна информация
15129 ДГС Плачковци 21.12.2017 1804, 1805, 1806 БК, ГБР, ЗДБ, ТРП, ББ, ИВА, СМ, БРЗ, ЕЛА, ЗДГЛ, ЧДБ Продажба на стояща дървесина корен 47,483.00 лв. без ДДС
Предмет: ЯВЕН ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА Виж пълна информация
15130 ДГС Плачковци 21.12.2017 1807 1808 1809 1810 1811 ББ, БК, БРЗ, ГБР, ЕЛ, ЗДГЛ, СМ, ТРП, ЧБ, АК, ЧРШ, ИВА, ДРШ Продажба на стояща дървесина корен 36,635.00 лв. без ДДС
Предмет: ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН Виж пълна информация
15131 ДГС Плачковци 21.12.2017 1812 1813 1814 1815 АК, ББ, БК, ГБР, ТРП, ЦР, ЧБ, КГБР, БЛ Продажба на стояща дървесина корен 41,670.00 лв. без ДДС
Предмет: ЯВЕН ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА Виж пълна информация
15132 ДГС Плачковци 21.12.2017 ОБЕКТ 1816 1817 БЛ, КГБР, ЦР, ТРП Продажба на стояща дървесина корен 25,123.00 лв. без ДДС
Предмет: ЯВЕН ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН Виж пълна информация
14999 ДГС Плачковци 01.09.2017 1702 Лесокултурни мероприятия 36,466.76 лв. без ДДС
Предмет: ПОЧВОПОДГОТОВКА И ЗАЛЕСЯВАНЕ Виж пълна информация
14974 ДГС Плачковци 10.08.2017 1735, 1736, 1737, 1738 С, 1739 С ББ, БК, ГБР, ЗДБ, ТРП, ЦР, СМ Продажба на стояща дървесина корен 38,365.00 лв. без ДДС
Предмет: ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОБЕКТ 1735-1739 Виж пълна информация
14975 ДГС Плачковци 10.08.2017 1740 С - 1741 С ББ, ГБР И ЗДБ Продажба на стояща дървесина корен 23,990.00 лв. без ДДС
Предмет: ЯВЕН ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОБЕКТ 1740 С И 1741 С Виж пълна информация
14976 ДГС Плачковци 10.08.2017 ОБЕКТ 1742 С - 1743 С БК, ГБР, ЗДБ, КГБР, ТРП, СМ Продажба на стояща дървесина корен 41,515.00 лв. без ДДС
Предмет: ЯВЕН ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОБЕКТ 1742 С - 1743 С Виж пълна информация
14977 ДГС Плачковци 10.08.2017 ОБЕКТ 1744 С - 1748 С ББ, ЧБ, АК, БЛ, ВБ, ГБР, ЗДБ, ЛП, СМ, ТРП, ЧРШ Продажба на стояща дървесина корен 42,757.00 лв. без ДДС
Предмет: ЯВЕН ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОБЕКТ 1744 С - 1748 С Виж пълна информация