Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
14976 ДГС Плачковци 10.08.2017 ОБЕКТ 1742 С - 1743 С БК, ГБР, ЗДБ, КГБР, ТРП, СМ Продажба на стояща дървесина корен 41,515.00 лв. без ДДС
Предмет: ЯВЕН ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОБЕКТ 1742 С - 1743 С Виж пълна информация
14977 ДГС Плачковци 10.08.2017 ОБЕКТ 1744 С - 1748 С ББ, ЧБ, АК, БЛ, ВБ, ГБР, ЗДБ, ЛП, СМ, ТРП, ЧРШ Продажба на стояща дървесина корен 42,757.00 лв. без ДДС
Предмет: ЯВЕН ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОБЕКТ 1744 С - 1748 С Виж пълна информация
14937 ДГС Плачковци 13.07.2017 Обществени поръчки / Профил на купувача 4,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на спрей за нуждите на ТП ДГС Плачковци Виж пълна информация
14802 ДГС Плачковци 18.04.2017 Обществени поръчки / Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ДОСТАВКА НА ГУМИ ЗА АВТОПАРК СОБСТВЕНОСТ НА СЦДП ДП ТП ДГС ПЛАЧКОВЦИ Виж пълна информация
14778 ДГС Плачковци 05.04.2017 1701 Лесокултурни мероприятия 12,469.85 лв. без ДДС
Предмет: ЛЕСОКУЛТУРНИ ДЕЙНОСТИ Виж пълна информация
14776 ДГС Плачковци 29.03.2017 Обществени поръчки / Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на автомобилни гуми за нуждите на ДГС Плачковци Виж пълна информация
14777 ДГС Плачковци 29.03.2017 Обществени поръчки / Профил на купувача 4,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на спрей за маркиране за нуждите на ДГС Плачковци Виж пълна информация
14632 ДГС Плачковци 15.12.2016 21.12.2016 1725-1731 БК, ГБР, ЗДБ, ТРП, ЧРШ, ББ, ЦР, СРЛП,ЧДБ, ЧБ Добив на дървесина 28,086.00 лв. без ДДС
Предмет: ДОБИВ - СЕЧ И ИЗВОЗ ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД, ТОВАРЕНЕ, ПОДВОЗ И НАТОВАРВАНЕ НА ТИР Виж пълна информация
14633 ДГС Плачковци 15.12.2016 21.12.2016 1701-1724 ББ,БК,ЗДБ,СМ,ТРП,ЧБ,ГБР,ВРБ,ЗДГЛ,АК,ЦР,ЧЛШ,СРЛП,ИВА,БЛ,БРЗ,ЧДБ,ЯВ Продажба на дървесина 402,681.00 лв. без ДДС
Предмет: ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН Виж пълна информация
14515 ДГС Плачковци 02.11.2016 07.11.2016 1602 0 Лесокултурни мероприятия 21,296.94 лв. без ДДС
Предмет: ИЗВЪРШВАНЕ НА ЛЕСОКУЛТУРНИ ДЕЙНОСТИ-ЗАЛЕСЯВАНЕ Виж пълна информация
14517 ДГС Плачковци 02.11.2016 07.11.2016 1633-1645 бб,чб,см,здгл,ак,здр,гбр, Продажба на стояща дървесина корен 151,944.00 лв. без ДДС
Предмет: ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН Виж пълна информация
14488 ДГС Плачковци 24.10.2016 Обществени поръчки / Профил на купувача 30,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ПРОФИЛАКТИКА, ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И РЕМОНТ НА МПС Виж пълна информация
14444 ДГС Плачковци 29.08.2016 02.09.2016 1629С, 1630С, 1631С, 1632С ББ, АК, ГБР, ЗДБ, ЦР, ЧДБ, ЧРШ Продажба на стояща дървесина корен 67,870.00 лв. без ДДС
Предмет: ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН Виж пълна информация
14436 ДГС Плачковци 25.08.2016 29.08.2016 1601 Лесокултурни мероприятия 17,367.73 лв. без ДДС
Предмет: Извършване на лесокултурни дейности-отгледни сечи без материален добив, почистване и почвоподготовка на площи за залесяване и поддържане на съоръжения за защита на горски територии от пожари-минерализовани ивици. Виж пълна информация
14376 ДГС Плачковци 11.07.2016 Обществени поръчки / Профил на купувача 5,900.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ДОСТАВКА НА АВТОМОБИЛНИ ГУМИ Виж пълна информация
14377 ДГС Плачковци 11.07.2016 Обществени поръчки / Профил на купувача 5,700.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ Виж пълна информация
14317 ДГС Плачковци 14.06.2016 20.06.2016 1620С, 1621С, 1622С, 1623С, 1624С, 1625С, 1626С, 1627С, 1628С ББ,БК, ГБР, ЕЛСТ, ЗДГЛ, СМ, ТРП, ЧБ, АК, ЗДБ, ЦР Продажба на стояща дървесина корен 183,313.00 лв. без ДДС
Предмет: ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН Виж пълна информация
14318 ДГС Плачковци 14.06.2016 20.06.2016 1612С, 1613С, 1614С, 1615С, 1616С, 1617С, 1618С, 1619С ББ, БК, ЗДБ, ГБР, ТРП, ЧБ, ЧРШ, ЕЛША, АК, БЛ, ЦР, СМ Добив на дървесина 40,642.00 лв. без ДДС
Предмет: СЕЧ И ИЗВОЗ ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД, ТОВАРЕНЕ, ПОДВОЗ И НАТОВАРВАНЕ НА ТИР НА МАРКИРАНА ДЪРВЕСИНА Виж пълна информация
14178 ДГС Плачковци 23.03.2016 28.03.2016 Търгове по Закона за държавна собственост 2,183.02 лв. без ДДС
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЗА СРОК ОТ ПЕТ ГОДИНИ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ Виж пълна информация
14189 ДГС Плачковци 15.03.2016 21.03.2016 1611 ББ, ГБР, ЗДБ, ЗДГЛ, ЧБ Добив на дървесина 29,250.00 лв. без ДДС
Предмет: ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА - ТОВАРЕНЕ, ПОДВОЗ И НАТОВАРВАНЕ НА ТИР Виж пълна информация