Пон - Пет 8:30 - 17:00

към ДГС Плачковци

15728
Поделение ДГС Плачковци
Първа дата 17.04.2019
Втора дата
Обект/и № 1914,1915,1916
Данни за дървесината бб, бк, брз, гбр, дрш, здб, трп, цр, чб, лп, ак
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 63,230.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15729
Поделение ДГС Плачковци
Първа дата 17.04.2019
Втора дата
Обект/и № 1917,1918,1919
Данни за дървесината бб,чб,ак,бл,кгбр,лп,здб,чрш,трп
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 76,049.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15730
Поделение ДГС Плачковци
Първа дата 15.04.2019
Втора дата
Обект/и № 1920,1921,1922
Данни за дървесината бк,гбр,дрш,здб, цр, трп, ак, кгбр, бл
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 13,196.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15682
Поделение ДГС Плачковци
Първа дата 11.03.2019
Втора дата
Обект/и № 1901
Данни за дървесината
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 50,551.16 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15626
Поделение ДГС Плачковци
Първа дата 21.01.2019
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 2,400.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15582
Поделение ДГС Плачковци
Първа дата 20.12.2018
Втора дата
Обект/и № 1901МТ - 1910МТ
Данни за дървесината ББ, ЧБ, БК, ГБР, СМ, ТРП БРЗ, ЗДБ ТРП
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 222,693.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15503
Поделение ДГС Плачковци
Първа дата 31.10.2018
Втора дата
Обект/и № 1844
Данни за дървесината ББ,СМ,БК,ЗЦГЛ,ЯВ,ШС,ГБР,ТРП/ИВА,
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 13,095.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15465
Поделение ДГС Плачковци
Първа дата 13.09.2018
Втора дата
Обект/и № 1825,1834,ОТ 1840 ДО 1843
Данни за дървесината ББ,БЛ,АК,ЦР,СМ,БК,ТРП,ГБР,БРЗ,ЗДГЛ,ИВА,ВБ,ЧРШ.ЛП,ТП.ДРШ
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 141,438.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15466
Поделение ДГС Плачковци
Първа дата 13.09.2018
Втора дата
Обект/и № 1825,1834,ОТ 1840 ДО 1843
Данни за дървесината АК,ББ,БЛ,ЦР,БРЗ,ВБ,ГБР,ЗДГЛ,ИВА,СМ,ТРП,ЗДБ,ЧРШ,ЛП,ТП,ЧБ,ДРШ
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 76,498.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15467
Поделение ДГС Плачковци
Първа дата 13.09.2018
Втора дата
Обект/и № 1802
Данни за дървесината
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 41,580.52 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15438
Поделение ДГС Плачковци
Първа дата 16.08.2018
Втора дата
Обект/и № 1825,1835-1840
Данни за дървесината ББ,БЛ,АК,ЦР,БК,ТРП,ГБР,ЗДБ,СМ,БРЗ,ИВА,ЗДГЛ
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 196,224.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15439
Поделение ДГС Плачковци
Първа дата 16.08.2018
Втора дата
Обект/и № 1825,1835-1840
Данни за дървесината ББ,БЛ,АК,ЦР,БК,ТРП,ГБР,ЗДБ,СМ,БРЗ,ИВА,ЗДГЛ
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 75,355.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15423
Поделение ДГС Плачковци
Първа дата 30.07.2018
Втора дата
Обект/и № 1833,1834
Данни за дървесината бб, см, бк, трп, гбр, брз,яв, здгл, ива, вб
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 97,993.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15424
Поделение ДГС Плачковци
Първа дата 30.07.2018
Втора дата
Обект/и № 1833,1834
Данни за дървесината бб,бк,брз,гбр,здгл,см,трп,яв,ива,вб
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 87,404.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15340
Поделение ДГС Плачковци
Първа дата 05.06.2018
Втора дата
Обект/и № 1818-1825
Данни за дървесината ББ, БК, БРЗ, ГБР, ЕЛА, ИВА, СМРЧ, ТРП, ЧБ, ЯВ, ЗДГЛ, АК, СРЛП, ДРШ, ЦР
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 118,879.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15348
Поделение ДГС Плачковци
Първа дата 30.05.2018
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 4,500.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15328
Поделение ДГС Плачковци
Първа дата 22.05.2018
Втора дата
Обект/и № 1826
Данни за дървесината ГБР, ЗДБ, БК, АК, ББ, СМ, ЦР, ТРП, ЧРШ, БРС, КЛ, ДРШ
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 11,892.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15256
Поделение ДГС Плачковци
Първа дата 15.03.2018
Втора дата
Обект/и № 1801
Данни за дървесината
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 40,228.56 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15218
Поделение ДГС Плачковци
Първа дата 09.03.2018
Втора дата
Обект/и № 0
Данни за дървесината 0
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 13,800.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15142
Поделение ДГС Плачковци
Първа дата 02.01.2018
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 13,800.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация