Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
15729 ДГС Плачковци 17.04.2019 1917,1918,1919 бб,чб,ак,бл,кгбр,лп,здб,чрш,трп Добив на дървесина 76,049.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за добив на дървесина на територията на ТП ДГС Плачковци Виж пълна информация
15730 ДГС Плачковци 15.04.2019 1920,1921,1922 бк,гбр,дрш,здб, цр, трп, ак, кгбр, бл Добив на дървесина 13,196.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за добив на дървесина на територията на ТП ДГС Плачковци Виж пълна информация
15682 ДГС Плачковци 11.03.2019 1901 Лесокултурни мероприятия 50,551.16 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на лесокултурни дейности на територията на ТП ДГС Плачковци, по реда на наредбата за възлагане на дейности в ГТ. Виж пълна информация
15626 ДГС Плачковци 21.01.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 2,400.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Застрахователна услуга Гражданска отговорност Виж пълна информация
15582 ДГС Плачковци 20.12.2018 1901МТ - 1910МТ ББ, ЧБ, БК, ГБР, СМ, ТРП БРЗ, ЗДБ ТРП Продажба на стояща дървесина корен 222,693.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН Виж пълна информация
15503 ДГС Плачковци 31.10.2018 1844 ББ,СМ,БК,ЗЦГЛ,ЯВ,ШС,ГБР,ТРП/ИВА, Добив на дървесина 13,095.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА - ТОВАРЕНЕ, РАЗТОВАРВАНЕ И ТРАНСПОРТ НА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ОБЕКТ 1844 Виж пълна информация
15465 ДГС Плачковци 13.09.2018 1825,1834,ОТ 1840 ДО 1843 ББ,БЛ,АК,ЦР,СМ,БК,ТРП,ГБР,БРЗ,ЗДГЛ,ИВА,ВБ,ЧРШ.ЛП,ТП.ДРШ Продажба на дървесина 141,438.00 лв. без ДДС
Предмет: ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ДОБИТА НА ВРЕМЕНЕН СКЛАД Виж пълна информация
15466 ДГС Плачковци 13.09.2018 1825,1834,ОТ 1840 ДО 1843 АК,ББ,БЛ,ЦР,БРЗ,ВБ,ГБР,ЗДГЛ,ИВА,СМ,ТРП,ЗДБ,ЧРШ,ЛП,ТП,ЧБ,ДРШ Добив на дървесина 76,498.00 лв. без ДДС
Предмет: ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА Виж пълна информация
15467 ДГС Плачковци 13.09.2018 1802 Лесокултурни мероприятия 41,580.52 лв. без ДДС
Предмет: ВЪЗЛАГАНЕ НА ЛЕСОКУЛТУРНИ ДЕЙНОСТИ Виж пълна информация
15438 ДГС Плачковци 16.08.2018 1825,1835-1840 ББ,БЛ,АК,ЦР,БК,ТРП,ГБР,ЗДБ,СМ,БРЗ,ИВА,ЗДГЛ Продажба на дървесина 196,224.00 лв. без ДДС
Предмет: ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДОБИТА НА ВРЕМЕНЕН СКЛАД ДЪРВЕСИНА Виж пълна информация
15439 ДГС Плачковци 16.08.2018 1825,1835-1840 ББ,БЛ,АК,ЦР,БК,ТРП,ГБР,ЗДБ,СМ,БРЗ,ИВА,ЗДГЛ Добив на дървесина 75,355.00 лв. без ДДС
Предмет: ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА (СЕЧ И ИЗВОЗ ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД) Виж пълна информация
15423 ДГС Плачковци 30.07.2018 1833,1834 бб, см, бк, трп, гбр, брз,яв, здгл, ива, вб Продажба на дървесина 97,993.00 лв. без ДДС
Предмет: ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА НА ВРЕМЕНЕН СКЛАД Виж пълна информация
15424 ДГС Плачковци 30.07.2018 1833,1834 бб,бк,брз,гбр,здгл,см,трп,яв,ива,вб Добив на дървесина 87,404.00 лв. без ДДС
Предмет: добив /сеч и извоз до временен склад/на маркирана дървесина, товарене, разтоварване и транспорт на технологична дървесина Виж пълна информация
15340 ДГС Плачковци 05.06.2018 1818-1825 ББ, БК, БРЗ, ГБР, ЕЛА, ИВА, СМРЧ, ТРП, ЧБ, ЯВ, ЗДГЛ, АК, СРЛП, ДРШ, ЦР Добив на дървесина 118,879.00 лв. без ДДС
Предмет: ДОБИВ НА МАРКИРАНА ДЪРВЕСИНА ОБЕКТ 1818 - ОБЕКТ 1825 Виж пълна информация
15348 ДГС Плачковци 30.05.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 4,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ДОСТАВКА НА СПРЕЙ ЗА МАРКИРАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ДГС ПЛАЧКОВЦИ Виж пълна информация
15328 ДГС Плачковци 22.05.2018 1826 ГБР, ЗДБ, БК, АК, ББ, СМ, ЦР, ТРП, ЧРШ, БРС, КЛ, ДРШ Добив на дървесина 11,892.00 лв. без ДДС
Предмет: ДОБИВ - СЕЧ И ИЗВОЗ ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД, ТОВАРЕНЕ, РАЗТОВАРВАНЕ И ТРАНСПОРТ НА МАРКИРАНА ДЪРВЕСИНА Виж пълна информация
15256 ДГС Плачковци 15.03.2018 1801 Лесокултурни мероприятия 40,228.56 лв. без ДДС
Предмет: ЛЕСОКУЛТУРНИ ДЕЙНОСТИ Виж пълна информация
15218 ДГС Плачковци 09.03.2018 0 0 Обществени поръчки / Профил на купувача 13,800.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, ПРОФИЛАКТИКА И РЕМОНТ НА МПС ТП ДГС ПЛАЧКОВЦИ Виж пълна информация
15142 ДГС Плачковци 02.01.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 13,800.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Техническо обслужване и ремонт на автомобили, собственост на „Северноцентрално държавно предприятие” – гр. Габрово, стопанисвани от ТП ДГС „ПЛАЧКОВЦИ”, за срок от 12 календарни месеца. Виж пълна информация
Процедура № 15142 на ДГС Плачковци от 02.01.2018 е прекратена!
15128 ДГС Плачковци 21.12.2017 1801, 1802 И 1803 БК, ГБР, ТРП, ЗДБ, ББ, СМ, ЧБ Продажба на стояща дървесина корен 44,139.00 лв. без ДДС
Предмет: ЯВЕН ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН Виж пълна информация