Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
16459 ДГС Плачковци 21.08.2020 2016 бк, трп, чб, здб Продажба на дървесина 10,626.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина добита на временен склад от обект № 2016 на територията на ТП ДГС Плачковци Виж пълна информация
16460 ДГС Плачковци 21.08.2020 2016 бк, гбр, здб, трп, чб Добив на дървесина 43,504.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за добив на дървесина (сеч и извоз до временен склад) товаро-разтоварни дейности и подвоз (транспорт) до ТИР станция на технологична дървесина и дърва за огрев от обект № 2016, на територията на ТП ДГС Плачковци Виж пълна информация
16461 ДГС Плачковци 21.08.2020 2017; 2018; 2019; 2020; 2021; 2022; 2023; 2024; 2025; 2026; 2027 бб, бк, гбр, здб,трп, чб, чрш, ак, см, брз, цр, кгбр, тп, Продажба на стояща дървесина корен 323,466.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС Плачковци Виж пълна информация
16434 ДГС Плачковци 04.08.2020 2002 Лесокултурни мероприятия 52,921.11 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Почвоподготовка и залесяване Виж пълна информация
16360 ДГС Плачковци 08.07.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача Профил на купувача
Предмет: Доставка на резервни части и ремонтни услуги на 7 моторни превозни средства на ТП ДГС Плачковци Виж пълна информация
16359 ДГС Плачковци 15.06.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на спрей за маркиране на дървесина за нуждите на ТП ДГС Плачковци Виж пълна информация
16317 ДГС Плачковци 29.05.2020 2015 бб, бк, брз, гбр, здб, лп, трп, чрш Добив на дървесина 21,436.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина /сеч и извоз до временен склад/ в обект № 2015 находящ се на територията на ТП ДГС "Плачковци" Виж пълна информация
16137 ДГС Плачковци 10.03.2020 2001 0 Лесокултурни мероприятия 33,409.00 лв. без ДДС
Предмет: ЛЕСОКУЛТУРНИ ДЕЙНОСТИ Виж пълна информация
16158 ДГС Плачковци 10.03.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 2,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сключване на застраховка "Гражданска отговорност" за служебните МПС на ДГС Плачковци Виж пълна информация
16011 ДГС Плачковци 18.12.2019 2001МТ; 2002МТ; 2003МТ; 2004МТ; 2005МТ; 2006МТ; 2007МТ; 2008МТ бб, бк, гбр, трп, чб, здгл, см, здб, цр, бл Продажба на стояща дървесина корен 276,245.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща на корен дървесина за местни търговци за обекти 2001МТ до 2008МТ Виж пълна информация
15935 ДГС Плачковци 16.10.2019 1923 бк Продажба на дървесина 173,602.00 лв. без ДДС
Предмет: търг с явно наддаване за покупко-продажба на прогнозни количества дървесина добита на временен склад, от горски територии държавна собственост на територията на ДГС Плачковци - за обект № 1923 Виж пълна информация
15936 ДГС Плачковци 16.10.2019 1924 бб, бк, трп, чб, гбр, здб Продажба на дървесина 27,499.00 лв. без ДДС
Предмет: търг с явно наддаване за покупко-продажба на прогнозни количества дървесина добита на временен склад, от горски територии държавна собственост на територията на ДГС Плачковци - за обект № 1924 Виж пълна информация
15937 ДГС Плачковци 16.10.2019 1926 бб, бк, чб, гбр, здб Продажба на дървесина 56,009.00 лв. без ДДС
Предмет: търг с явно наддаване за покупко-продажба на прогнозни количества дървесина добита на временен склад, от горски територии държавна собственост на територията на ДГС Плачковци- за обект № 1926 Виж пълна информация
15938 ДГС Плачковци 16.10.2019 1923,1924,1925,1926 бк, бб, гбр, здб, трп, чб, брз, ела, см, яв Добив на дървесина 89,799.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за добив на дървесина - сеч и извоз до временен склад за обекти 1923, 1924,1925,1926 Виж пълна информация
15928 ДГС Плачковци 14.10.2019 1902 0 Лесокултурни мероприятия 3,359.90 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ОТКРИТ КОНКУРС ЛКД ОБЕКТ 1902 Виж пълна информация
15951 ДГС Плачковци 14.10.2019 Търгове по Закона за държавна собственост 1,901.00 лв. без ДДС
Предмет: търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи -частна държавна собственост, представляващи транспортни средства Виж пълна информация
15853 ДГС Плачковци 11.07.2019 1923,1924,1925,1926 бк,бб, гбр,здб,трп,чб, бтз, ела, см, яв Добив на дървесина 89,894.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за добив на дървесина- сеч и извоз до временен склад за обекти 1923, 1924, 1925, 1926 Виж пълна информация
15835 ДГС Плачковци 09.07.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 12,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на резервни части и ремонтни услуги на 9/ девет/ броя служебни автомобили собственост на „Северноцентрално държавно предприятие” ДП, гр. Габрово - ТП Държавно горско стопанство Плачковци за срок от 12 календарни месеца Виж пълна информация
15776 ДГС Плачковци 16.05.2019 0 0 Обществени поръчки / Профил на купувача 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ДОСТАВКА НА СПРЕЙ ЗА ТП ДГС ПЛАЧКОВЦИ Виж пълна информация
15728 ДГС Плачковци 17.04.2019 1914,1915,1916 бб, бк, брз, гбр, дрш, здб, трп, цр, чб, лп, ак Добив на дървесина 63,230.00 лв. без ДДС
Предмет: открит конкурс за добив на дървесина на територията на ТП ДГС Плачковци Виж пълна информация