Пон - Пет 8:30 - 17:00

Министерство на земеделието и храните
Северноцентрално държавно предприятие ДП - гр. Габрово

ДГС Плачковци

към ДГС Плачковци

3147
Поделение ДГС Плачковци
Първа дата 27.01.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 15,408.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

3115
Поделение ДГС Плачковци
Първа дата
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена
Виж пълна информация

4488
Поделение ДГС Плачковци
Първа дата
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Търгове по Закона за държавна собственост
Начална цена 801.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация