Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
3147 ДГС Плачковци 27.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 15,408.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3115 ДГС Плачковци Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: Застраховка Гражданска отговорност 6бр.; Застраховка Автокаско 1бр; Застраховка злополука на лицата в МПС 38бр. Виж пълна информация
4488 ДГС Плачковци Търгове по Закона за държавна собственост 801.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на движими вещи Виж пълна информация