Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
4646 ДГС Плачковци 20.07.2012 Добив на дървесина 37,952.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3764 ДГС Плачковци 23.05.2012 Лесокултурни мероприятия
Предмет: отглеждане на млади насаждения Виж пълна информация
3675 ДГС Плачковци 09.05.2012 Продажба на стояща дървесина корен 314,874.00 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
3113 ДГС Плачковци 22.03.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: ремонт и доставка на резервни части Виж пълна информация
3111 ДГС Плачковци 19.03.2012 Лесокултурни мероприятия
Предмет: попълване и отглеждане на култури Виж пълна информация
3117 ДГС Плачковци 27.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 18,300.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3119 ДГС Плачковци 27.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 6,053.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3121 ДГС Плачковци 27.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 26,561.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3123 ДГС Плачковци 27.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 19,131.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3125 ДГС Плачковци 27.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 24,672.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3127 ДГС Плачковци 27.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 11,718.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3129 ДГС Плачковци 27.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 15,144.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3131 ДГС Плачковци 27.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 9,889.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3133 ДГС Плачковци 27.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 5,785.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3135 ДГС Плачковци 27.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 19,739.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3137 ДГС Плачковци 27.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 13,551.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3139 ДГС Плачковци 27.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 15,056.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3141 ДГС Плачковци 27.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 16,232.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3143 ДГС Плачковци 27.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 18,822.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3145 ДГС Плачковци 27.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 20,510.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация