Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
3125 ДГС Плачковци 27.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 24,672.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3127 ДГС Плачковци 27.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 11,718.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3129 ДГС Плачковци 27.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 15,144.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3131 ДГС Плачковци 27.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 9,889.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3133 ДГС Плачковци 27.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 5,785.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3135 ДГС Плачковци 27.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 19,739.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3137 ДГС Плачковци 27.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 13,551.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3139 ДГС Плачковци 27.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 15,056.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3141 ДГС Плачковци 27.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 16,232.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3143 ДГС Плачковци 27.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 18,822.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3145 ДГС Плачковци 27.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 20,510.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3147 ДГС Плачковци 27.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 15,408.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3115 ДГС Плачковци Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: Застраховка Гражданска отговорност 6бр.; Застраховка Автокаско 1бр; Застраховка злополука на лицата в МПС 38бр. Виж пълна информация
4488 ДГС Плачковци Търгове по Закона за държавна собственост 801.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на движими вещи Виж пълна информация