Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
8607 ДГС Плачковци 17.09.2013 Продажба на стояща дървесина корен 129,176.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
8047 ДГС Плачковци 05.07.2013 Добив на дървесина 11,525.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
7811 ДГС Плачковци 21.06.2013 Обществени поръчки / Профил на купувача Профил на купувача
Предмет: Възлагане на застрахователни услуги в пет обособени позиции през 2013 година, със срок на договора една година от сключването на договора Виж пълна информация
7892 ДГС Плачковци 21.06.2013 Лесокултурни мероприятия
Предмет: Извършването на лесокултурни дейности – подпомагане на естественото възобновяване , отгледни сечи без материален добив и поддържане на съоръжения за защита на горски територии от пожари-минерализовани ивици Виж пълна информация
7784 ДГС Плачковци 05.06.2013 Продажба на стояща дървесина корен 133,372.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
7547 ДГС Плачковци 29.05.2013 Обществени поръчки / Профил на купувача Профил на купувача
Предмет: периодична доставка на канцеларски материали и косумативи Виж пълна информация
7431 ДГС Плачковци 09.05.2013 Продажба на стояща дървесина корен 649,310.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
7273 ДГС Плачковци 16.04.2013 Добив на дървесина 43,454.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
6865 ДГС Плачковци 08.04.2013 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: периодично техническо обслужвне - профилактика, ремонт, осигуряване на резервни части Виж пълна информация
6951 ДГС Плачковци 20.03.2013 Продажба на стояща дървесина корен 332,560.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
6984 ДГС Плачковци 20.03.2013 Продажба на стояща дървесина корен 332,560.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
6038 ДГС Плачковци 13.12.2012 Продажба на стояща дървесина корен 328,178.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
5778 ДГС Плачковци 15.11.2012 Добив на дървесина 8,372.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
5139 ДГС Плачковци 10.09.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: възлагане на застрахователни услуги - застраховка имущество сгради - 16 бр. Виж пълна информация
5142 ДГС Плачковци 10.09.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: възлагане на застрахователни услуги - застраховка Живот и злополука" - 27 бр. Виж пълна информация
5107 ДГС Плачковци 03.09.2012 Добив на дървесина 8,372.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
5110 ДГС Плачковци 03.09.2012 Добив на дървесина 39,979.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
4760 ДГС Плачковци 01.08.2012 Добив на дървесина 39,326.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
4694 ДГС Плачковци 26.07.2012 Търгове по Закона за държавна собственост 640.80 лв. без ДДС
Предмет: продажба на движими вещи Виж пълна информация
4638 ДГС Плачковци 20.07.2012 Добив на дървесина 8,737.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация