Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
17161 ДГС Плачковци 25.04.2023 2301ОГ-2302ОГ бб,гбр,здб,цр,бк,трп,ак,,цр,мждр,вб,лп Продажба на стояща дървесина корен 50,947.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен от гори общинска собственост Община Трявна за обекти 2301ОГ- 2302ОГ Виж пълна информация
Процедура № 17161 на ДГС Плачковци от 25.04.2023 е прекратена!
17153 ДГС Плачковци 17.03.2023 2301 0 Лесокултурни мероприятия 51,540.37 лв. без ДДС
Предмет: „Извършване на лесокултурни дейности на територията на ТП ДГС „Плачковци”, Виж пълна информация
17029 ДГС Плачковци 13.05.2022 2202 0 Лесокултурни мероприятия 27,010.64 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Лесокултурни дейности Виж пълна информация
16986 ДГС Плачковци 11.03.2022 2201 0 Лесокултурни мероприятия 13,878.45 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на лесокултурни дейности обект 2201 Виж пълна информация
16980 ДГС Плачковци 02.03.2022 2224 бк, гбр, трп Добив на дървесина 23,587.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч и извоз до временен склад, товарене, разтоварване и транспортиране на технологична дървесина и дърва за огрев до ТИР станция в обект № 2224, на територията на ТП ДГС Плачковци Виж пълна информация
16957 ДГС Плачковци 11.02.2022 2223 бк, бл, гбр, здб, трп, цр, чрш, Добив на дървесина 22,397.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за – добив на дървесина /сеч и извоз до временен склад, за обект № 2223 находящи се на територията на ТП ДГС Плачковци. Виж пълна информация
16930 ДГС Плачковци 05.01.2022 Търгове по Закона за държавна собственост 420.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на сенокосачка БЧС - триколка дизелова Виж пълна информация
16914 ДГС Плачковци 13.12.2021 2212, 2213, 2214, 2215 бк, трп, цр, бл, кгбр, ак, брз, гбр Добив на дървесина 135,496.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч и извоз до временен склад, товарене, разтоварване и транспортиране на технологична дървесина и дърва за огрев до ТИР станция Виж пълна информация
16915 ДГС Плачковци 13.12.2021 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222 ак, бб, бк, бл, гбр, здб, здгл, кгбр, см, дб, трп, цр, чб, чдб Продажба на стояща дървесина корен 158,484.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
16794 ДГС Плачковци 04.08.2021 2102 Лесокултурни мероприятия 7,194.88 лв. без ДДС
Предмет: Извършване на лесокултурни дейности - залесяване и отглеждане на млади насаждения на територията на ТП ДГС "Плачковци" Виж пълна информация
16697 ДГС Плачковци 16.03.2021 2120, 2121 бб, бк, гбр, см, трп, здб Добив на дървесина 62,853.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за – добив на дървесина /сеч и извоз до временен склад, товаро- разтоварни дейности и подвоз (транспорт) на технологична дървесина и дърва за огрев до ТИР станция/ за обекти № 2120 и 2121 находящи се на територията на ТП ДГС Плачковци. Виж пълна информация
16698 ДГС Плачковци 16.03.2021 2120, 2121 бб, см, трп, бк, здб Продажба на дървесина 57,347.00 лв. без ДДС
Предмет: явен търг за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад, добита от горски териториии държавна собственост в ТП ДГС Плачковци, Виж пълна информация
16673 ДГС Плачковци 25.02.2021 2115 бб, бк, бл, брз, гбр, здб, кгбр, кл, трп, цр, чрш Добив на дървесина 18,482.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина в обект № 2115, на територията на ТП ДГС Плачковци Виж пълна информация
16676 ДГС Плачковци 25.02.2021 № 2016, №2017, №2018 и №2019 ак, бб, бк, врб, гбр, здб, трп, тп, цр, чб Продажба на стояща дървесина корен 73,721.00 лв. без ДДС
Предмет: Явен търг за продажба на стояща дървесина на корен по категории и асортименти в обекти № 2016, №2017, №2018 и №2019, находящи се на територията на ТП ДГС "Плачковци" Виж пълна информация
16677 ДГС Плачковци 25.02.2021 2101 Лесокултурни мероприятия 56,801.16 лв. без ДДС
Предмет: Извършване на лесокултурни дейности – попълване и отглеждане на горски култури, поддържане на съществуващи минерализовани ивици и направа на нови минерализирани ивици на територията на ТП ДГС „Плачковци” Виж пълна информация
16631 ДГС Плачковци 22.12.2020 №2106;2107;2108;2109;2110;2111;2112;2113;2114 бб, бк, гбр, здб, трп, чб, ак, чрш, бл, дрш, кгбр, цр, лп, чдб, срлп Продажба на стояща дървесина корен 204,097.00 лв. без ДДС
Предмет: Явен търг за продажба на стояща дървесина на корен по категории и асортименти в обекти №2106 и №2114, находящи се на територията на ТП ДГС "Плачковци" Виж пълна информация
16589 ДГС Плачковци 09.11.2020 2029 бл, цр, кгбр, дрш Продажба на стояща дървесина корен 26,524.00 лв. без ДДС
Предмет: Явен търг за продажба на стояща дървесина на корен по категории и асортименти в обект № 2029, находящи се на територията на ТП ДГС "Плачковци" Виж пълна информация
16578 ДГС Плачковци 27.10.2020 2016 бк, гбр, здб, трп, чб Добив на дървесина 35,628.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч и извоз до временен склад, товаро-разтоварни дейности и подвоз на технологична дървесина и дърва за огрев на маркирана дървесина в обект №2016 Виж пълна информация
16579 ДГС Плачковци 27.10.2020 2016 бк, гбр, здб, трп, чб Продажба на дървесина 54,478.00 лв. без ДДС
Предмет: Покупко-продажба на прогнозни количества дървесина по категории и асортименти на временен склад, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС "Плачковци", в Обект №2016 Виж пълна информация
16580 ДГС Плачковци 27.10.2020 2020; 2028 ак, бб, бк, бл, брз, гбр, кгбр, см, трп, цр Продажба на стояща дървесина корен 63,045.00 лв. без ДДС
Предмет: Явен търг за продажба на стояща дървесина на корен по категории и асортименти в обекти №2020 и №2028, находящи се на територията на ТП ДГС "Плачковци" Виж пълна информация