Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
16794 ДГС Плачковци 04.08.2021 2102 Лесокултурни мероприятия 7,194.88 лв. без ДДС
Предмет: Извършване на лесокултурни дейности - залесяване и отглеждане на млади насаждения на територията на ТП ДГС "Плачковци" Виж пълна информация
16697 ДГС Плачковци 16.03.2021 2120, 2121 бб, бк, гбр, см, трп, здб Добив на дървесина 62,853.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за – добив на дървесина /сеч и извоз до временен склад, товаро- разтоварни дейности и подвоз (транспорт) на технологична дървесина и дърва за огрев до ТИР станция/ за обекти № 2120 и 2121 находящи се на територията на ТП ДГС Плачковци. Виж пълна информация
16698 ДГС Плачковци 16.03.2021 2120, 2121 бб, см, трп, бк, здб Продажба на дървесина 57,347.00 лв. без ДДС
Предмет: явен търг за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад, добита от горски териториии държавна собственост в ТП ДГС Плачковци, Виж пълна информация
16673 ДГС Плачковци 25.02.2021 2115 бб, бк, бл, брз, гбр, здб, кгбр, кл, трп, цр, чрш Добив на дървесина 18,482.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина в обект № 2115, на територията на ТП ДГС Плачковци Виж пълна информация
16676 ДГС Плачковци 25.02.2021 № 2016, №2017, №2018 и №2019 ак, бб, бк, врб, гбр, здб, трп, тп, цр, чб Продажба на стояща дървесина корен 73,721.00 лв. без ДДС
Предмет: Явен търг за продажба на стояща дървесина на корен по категории и асортименти в обекти № 2016, №2017, №2018 и №2019, находящи се на територията на ТП ДГС "Плачковци" Виж пълна информация
16677 ДГС Плачковци 25.02.2021 2101 Лесокултурни мероприятия 56,801.16 лв. без ДДС
Предмет: Извършване на лесокултурни дейности – попълване и отглеждане на горски култури, поддържане на съществуващи минерализовани ивици и направа на нови минерализирани ивици на територията на ТП ДГС „Плачковци” Виж пълна информация
16631 ДГС Плачковци 22.12.2020 №2106;2107;2108;2109;2110;2111;2112;2113;2114 бб, бк, гбр, здб, трп, чб, ак, чрш, бл, дрш, кгбр, цр, лп, чдб, срлп Продажба на стояща дървесина корен 204,097.00 лв. без ДДС
Предмет: Явен търг за продажба на стояща дървесина на корен по категории и асортименти в обекти №2106 и №2114, находящи се на територията на ТП ДГС "Плачковци" Виж пълна информация
16589 ДГС Плачковци 09.11.2020 2029 бл, цр, кгбр, дрш Продажба на стояща дървесина корен 26,524.00 лв. без ДДС
Предмет: Явен търг за продажба на стояща дървесина на корен по категории и асортименти в обект № 2029, находящи се на територията на ТП ДГС "Плачковци" Виж пълна информация
16578 ДГС Плачковци 27.10.2020 2016 бк, гбр, здб, трп, чб Добив на дървесина 35,628.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч и извоз до временен склад, товаро-разтоварни дейности и подвоз на технологична дървесина и дърва за огрев на маркирана дървесина в обект №2016 Виж пълна информация
16579 ДГС Плачковци 27.10.2020 2016 бк, гбр, здб, трп, чб Продажба на дървесина 54,478.00 лв. без ДДС
Предмет: Покупко-продажба на прогнозни количества дървесина по категории и асортименти на временен склад, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС "Плачковци", в Обект №2016 Виж пълна информация
16580 ДГС Плачковци 27.10.2020 2020; 2028 ак, бб, бк, бл, брз, гбр, кгбр, см, трп, цр Продажба на стояща дървесина корен 63,045.00 лв. без ДДС
Предмет: Явен търг за продажба на стояща дървесина на корен по категории и асортименти в обекти №2020 и №2028, находящи се на територията на ТП ДГС "Плачковци" Виж пълна информация
16459 ДГС Плачковци 21.08.2020 2016 бк, трп, чб, здб Продажба на дървесина 10,626.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина добита на временен склад от обект № 2016 на територията на ТП ДГС Плачковци Виж пълна информация
16460 ДГС Плачковци 21.08.2020 2016 бк, гбр, здб, трп, чб Добив на дървесина 43,504.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за добив на дървесина (сеч и извоз до временен склад) товаро-разтоварни дейности и подвоз (транспорт) до ТИР станция на технологична дървесина и дърва за огрев от обект № 2016, на територията на ТП ДГС Плачковци Виж пълна информация
16461 ДГС Плачковци 21.08.2020 2017; 2018; 2019; 2020; 2021; 2022; 2023; 2024; 2025; 2026; 2027 бб, бк, гбр, здб,трп, чб, чрш, ак, см, брз, цр, кгбр, тп, Продажба на стояща дървесина корен 323,466.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС Плачковци Виж пълна информация
16434 ДГС Плачковци 04.08.2020 2002 Лесокултурни мероприятия 52,921.11 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Почвоподготовка и залесяване Виж пълна информация
16360 ДГС Плачковци 08.07.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача Профил на купувача
Предмет: Доставка на резервни части и ремонтни услуги на 7 моторни превозни средства на ТП ДГС Плачковци Виж пълна информация
16359 ДГС Плачковци 15.06.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на спрей за маркиране на дървесина за нуждите на ТП ДГС Плачковци Виж пълна информация
16317 ДГС Плачковци 29.05.2020 2015 бб, бк, брз, гбр, здб, лп, трп, чрш Добив на дървесина 21,436.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина /сеч и извоз до временен склад/ в обект № 2015 находящ се на територията на ТП ДГС "Плачковци" Виж пълна информация
16137 ДГС Плачковци 10.03.2020 2001 0 Лесокултурни мероприятия 33,409.00 лв. без ДДС
Предмет: ЛЕСОКУЛТУРНИ ДЕЙНОСТИ Виж пълна информация
16158 ДГС Плачковци 10.03.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 2,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сключване на застраховка "Гражданска отговорност" за служебните МПС на ДГС Плачковци Виж пълна информация