Пон - Пет 8:30 - 17:00

Служител, отговарящ за изпълнение на Заповед № РД 49-236/02.06.2023 година на Министерство на земеделието за ТП ДГС Плачковци

03.07.2023

Отговорен служител в ТП ДГС Плачковци във връзка с изпълнение на Заповед № РД 49-236/02.06.2023 година на Министерство на земеделието за утвърждаване на Правила за закупуване на горски територии от държавни предприятия - Боряна Азманова - лесничей - 0877963690