ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪРВЕСИНА, КОЯТО ТП ДГС ПЛАЧКОВЦИ ЩЕ ПРОДАВА ПО ЦЕНОРАЗПИС ПРЕЗ 2022 Г. НА МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ

24 Jun
2022
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪРВА МЕСТНО НАСЕЛЕНИЕ ТП ДГС ПЛАЧКОВЦИ

Документи

КОНТАКТИ

Гр. Плачковци, ул. "Балкан" № 17
тел. 06770 2113
факс:
e-mail: plachkovtsi@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч