Личен състав

Длъжност Име,Фамилия Телефон Е-мейл
горски стражар Младен Николов 0885 825474
горски стражар Александър Стоянов 0889 122991
горски стражар Тодор Тодоров 0888 824679
горски стражар Пенчо Колев 0888 392166
чистач Иванка Стоянова 0885 587357
КОНТАКТИ

Гр. Плачковци, ул. "Балкан" № 17
тел. 06770 2113
факс:
e-mail: plachkovtsi@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч