Личен състав

Длъжност Име,Фамилия Телефон Е-мейл
горски стражар Венцислав Иванов 0885 601964
Заместник - директор инж. Росен Радев 0889815808
горски стражар Мариян Батаклиев 0889 793070
Експерт, стопански дейности Илка Йоновска 0885 164149
Касиер - домакин Янка Борисова 0889 815885
горски стражар Красимир Михайлов 0885 825471
Горски стражар Мирослав Иванов 0878 695056
Ръководител счетоводен отдел, Главен счетоводител Кремена Минчева 0887 639726
счетоводител Катя Борисова 0889 529872
Лесничей - старши лесничей Виолета Владова 0887 647512
Лесничей - старши лесничей Благовест Михайлов 0889 529870
Заместник - директор Петя Канъкова 0885 060446
Лесничей Боряна Азманова 0877 963690
личен състав Радостина Радкова 0885 825472
Експерт, стопански дейности Раиса Петрова 0889 193391
лесничей Генчо Йорданов 0887 649365
шофьор - механик Тодор Славчев 0885 825470
горски стражар Атанас Маринов 0887 517518
горски стражар Александър Пандаузов 0877 125114
горски стражар Марин Маринов 0889 815882
КОНТАКТИ

Гр. Плачковци, ул. "Балкан" № 17
тел. 06770 2113
факс:
e-mail: plachkovtsi@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч