Личен състав

Длъжност Име,Фамилия Телефон Е-мейл
горски стражар Венцислав Иванов
Заместник - директор инж. Антоанет Антонов 0886 664042
горски стражар Мариян Батаклиев 0889/793070
Експерт, стопански дейности Илка Йоновска 0885164149
Касиер - домакин Янка Борисова 0889815885
горски стражар Красимир Михайлов 0885825471
Заместник - директор инж. Никола Воденичаров
Ръководител счетоводен отдел, Главен счетоводител Кремена Минчева 0887639726
счетоводител Катя Борисова 0889529872
Лесничей - старши лесничей Виолета Владова 0887647512
Лесничей - старши лесничей Благовест Михайлов 0889529870
Лесничей - старши лесничей Петя Канъкова 0885060446
касиер - домакин Боряна Азманова 0877963690
личен състав Радостина Радкова 0885825472
лесничей Раиса Петрова 0889193391
лесничей Генчо Йорданов 0887649365
шофьор - механик Тодор Славчев 0885825470
горски стражар Атанас Маринов 0887517518
горски стражар Александър Пандаузов 0877125114
горски стражар Марин Маринов 0889815882
КОНТАКТИ

ГР. ПЛАЧКОВЦИ, УЛ. "БАЛКАН" № 17
тел. 06770 2040
факс:
e-mail: plachkovtsi@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч