Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 12113/00150/26052023/162122 - 7VCBHED
Дата/Час: 26.05.2023 16:21
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №703858 / 2023-01-09 / 266 / в
Собственик: ДГС Бяла, адрес: гр. Бяла, ПК 7100, ул. Васил Левски 15, ЕИК: 2016168050086
Купувач: "Ивел 10"ЕООД, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: ул."Прага"№3, вх.1, ет.8, ЕИК: 200552125
Пътува до:
Получател: Пенка Ангелова, обл. Русе, общ. Две могили, с. Кацелово, адрес: ул Родопи 47
Направление: Обл. Русе, Общ. Две могили
Адрес: с. Кацелово - ул Родопи 47
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР2544ВС
Километри: 0
Превозва се от: Исмаил Бастри
Спедитор: Иво Колев (Б-8640)
Дървесина: Зимен дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.57 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.57 м³
Дървесина: Мъждрян
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.71 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.71 м³
Всичко: 2 бр. / 4 пр.м³ / 2.28 м³