Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4607/00250/26052023/155522 - 4D68C65
Дата/Час: 26.05.2023 15:56
По превозни билети:
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: ФАЗЕРЛЕС АД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: ПРОМ.ЗОНА, ЕИК: 828013698
Пътува до:
Получател: ФАЗЕРЛЕС АД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: ПРОМ.ЗОНА, ЕИК: 828013698
Направление: Обл. Силистра, Общ. Силистра
Адрес: гр. Силистра - ПРОМ.ЗОНА
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС2806РВ
Номер на ремарке: СС5608ЕВ
Километри: 0
Превозва се от: Любомир Велинов
Спедитор: Али Кадир (А 6386)
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 2
Пр.м3 40 пр.м³
Куб.м³ 24.8 м³
Общо: 2 бр. / 40 пр.м³ / 24.8 м³
Всичко: 2 бр. / 40 пр.м³ / 24.8 м³