Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10490/00141/26052023/154438 - 6K51DZS
Дата/Час: 26.05.2023 15:44
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №711919 / 2023-02-10 / 1083 / е
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: Гюнай Ибрям Хюсеин, обл. Разград, общ. Исперих, с. Свещари, адрес: ул.Хан Аспарух 20
Пътува до:
Получател: Гюнай Ибрям Хюсеин, обл. Разград, общ. Исперих, с. Свещари, адрес: ул.Хан Аспарух 20
Направление: Обл. Разград, Общ. Исперих
Адрес: с. Свещари - ул.Хан Аспарух 20
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР0649ВА
Километри: 0
Превозва се от: Зюлкюф Ахмедов
Спедитор: Турхан Кадир (Б 5369)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 3.25 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 3.25 м³
Всичко: 1 бр. / 5 пр.м³ / 3.25 м³