Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 8875/00191/13082022/111010 - 25E2BWM
Дата/Час: 13.08.2022 11:10
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №671665 / 2022-06-21 / 293 / а
Собственик: ДГС Габрово, адрес: гр. Габрово, ПК 5300, ул. Минзухар 1, ЕИК: 2016168050174
Купувач: ЕТ Стоян Делийски, обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Трявна, адрес: ул."Христо Ботев" № 64, ЕИК: 817002412
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Габрово, Общ. Габрово
Адрес: гр. Габрово - 42.838940,25.304157
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ4870ВМ
Километри: 0
Превозва се от: Светломир Петков
Спедитор: Ганчо Радков (А5123)
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.1 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.1 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 7 пр.м³
Куб.м³ 3.85 м³
Общо: 1 бр. / 7 пр.м³ / 3.85 м³
Всичко: 2 бр. / 9 пр.м³ / 4.95 м³