Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 13263/00293/13082022/110600 - 4JEF81S
Дата/Час: 13.08.2022 11:06
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №672323 / 2022-06-26 / 141 / б
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: фатмегюл Мехмед Расим, обл. Силистра, общ. Дулово, с. Паисиево, адрес: независимост 43
Пътува до:
Получател: фатмегюл Мехмед Расим, обл. Силистра, общ. Дулово, с. Паисиево, адрес: независимост 43
Направление: Обл. Силистра, Общ. Дулово
Адрес: с. Паисиево - независимост 43
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС4106СК
Километри: 0
Превозва се от: олчай Неби
Спедитор: Ерсин Шабан (А 6412)
Дървесина: Цер
Категория: Едра
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.62 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.62 м³
Дървесина: Благун
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.6 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.6 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 6 пр.м³
Куб.м³ 3.6 м³
Общо: 1 бр. / 6 пр.м³ / 3.6 м³
Всичко: 3 бр. / 8 пр.м³ / 4.82 м³