Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4644/00364/13082022/105750 - 4181393
Дата/Час: 13.08.2022 11:00
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №677631 / 2022-07-29 / 63 / г
Собственик: ДЛС ВОДЕН, адрес: с. Острово, ПК 7260, общ. Завет, обл. Разград, ЕИК: 2016168050193
Купувач: Кроношпан България ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: Северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: Денев лес ЕООД, обл. Силистра, общ. Тутракан, гр. Тутракан, адрес: ул."Сливница" № 9, ЕИК: 200207937
Направление: Обл. Силистра, Общ. Тутракан
Адрес: гр. Тутракан - ул."Сливница" № 9
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС5541АР
Номер на ремарке: СС0935ЕН
Километри: 0
Превозва се от: Адриан Денев
Спедитор: Красимир Михайлов (А 7761)
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 16
Куб.м³ 2.13 м³
Общо: 16 бр. / 2.13 м³
Дървесина: Цер
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 44
Куб.м³ 6.5 м³
Общо: 44 бр. / 6.5 м³
Дървесина: Благун
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 5
Куб.м³ 0.25 м³
Общо: 5 бр. / 0.25 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 105
Куб.м³ 9.2 м³
Общо: 105 бр. / 9.2 м³
Дървесина: Планински ясен
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 84
Куб.м³ 6.6 м³
Общо: 84 бр. / 6.6 м³
Всичко: 254 бр. / 24.68 м³