Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10929/00256/13082022/103910 - 2P8D9WR
Дата/Час: 13.08.2022 10:41
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №662034 / 2022-04-04 / 288 / х
Собственик: ДГС Болярка, адрес: гр. В. Търново, ПК 5000, ул. България 23, ЕИК: 2016168050117
Купувач: АНДРЕЙ ДИМОВ ДИМОВ, обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, адрес: УЛ. АЛЕН МАК 2
Пътува до:
Получател: АНДРЕЙ ДИМОВ ДИМОВ, обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, с. Шемшево, адрес: с. ШЕМШЕВО
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: с. Шемшево - с. ШЕМШЕВО
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ1359ВР
Километри: 0
Превозва се от: АРИФ ЮСЕИНОВ
Спедитор: Стефан Димитров (А 9200)
Дървесина: Благун
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 7 пр.м³
Куб.м³ 3.5 м³
Общо: 1 бр. / 7 пр.м³ / 3.5 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.5 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.5 м³
Всичко: 2 бр. / 10 пр.м³ / 5 м³