Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4644/00363/13082022/103507 - BE9EB4A
Дата/Час: 13.08.2022 10:39
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №677631 / 2022-07-29 / 63 / г
Собственик: ДЛС ВОДЕН, адрес: с. Острово, ПК 7260, общ. Завет, обл. Разград, ЕИК: 2016168050193
Купувач: Кроношпан България ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: Северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: Кроношпан България ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: Северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново - квартал Чолаковци
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р9256КК
Номер на ремарке: Р1926ЕХ
Километри: 0
Превозва се от: Иван Дочев
Спедитор: Красимир Михайлов (А 7761)
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 6 пр.м³
Куб.м³ 3 м³
Общо: 1 бр. / 6 пр.м³ / 3 м³
Всичко: 1 бр. / 6 пр.м³ / 3 м³