Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4632/01027/13082022/103726 - 36FD1A0
Дата/Час: 13.08.2022 10:37
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №673462 / 2022-07-04 / 1141 / р
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: "Свилоцел"ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: Западна промишлена зона, ЕИК: 104645362
Пътува до:
Получател: "Свилоцел"ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: Западна промишлена зона, ЕИК: 104645362
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Свищов
Адрес: гр. Свищов - Западна промишлена зона
Данни за ПС:
Номер на ПС: СВ8521ВК
Номер на ремарке: ЕН1011ЕА
Километри: 0
Превозва се от: Радослав Радославов
Спедитор: Айхан Мухарем (А 6030)
Дървесина: Цер
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 6
Куб.м³ 1.65 м³
Общо: 6 бр. / 1.65 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 45 пр.м³
Куб.м³ 22.5 м³
Общо: 1 бр. / 45 пр.м³ / 22.5 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 5.5 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5.5 м³
Всичко: 8 бр. / 55 пр.м³ / 29.65 м³