Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4483/00231/13082022/102627 - B8BBA8B
Дата/Час: 13.08.2022 10:29
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №667048 / 2022-05-17 / 18 / л
Собственик: ДГС Горна Оряховица, адрес: гр. Горна Оряховица, ПК 5100, ул. А.Кънчев 29, ЕИК: 2016168050121
Купувач: Лестурист ООД, обл. Велико Търново, общ. Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, адрес: ул.Св. Княз Борис1 51, ЕИК: BG200200914
Пътува до:
Получател: Лестурист ООД, обл. Велико Търново, общ. Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, адрес: ул.Св. Княз Борис1 51, ЕИК: BG200200914
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Горна Оряховица
Адрес: гр. Горна Оряховица - ул.Св. Княз Борис1 51
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ5838ВС
Километри: 0
Превозва се от: Петър Стоянов
Спедитор: Иван Иванов (А 2908)
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 6 пр.м³
Куб.м³ 3.48 м³
Общо: 1 бр. / 6 пр.м³ / 3.48 м³
Дървесина: Мъждрян
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 2.4 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2.4 м³
Всичко: 2 бр. / 10 пр.м³ / 5.88 м³