Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 13029/00278/13082022/102523 - E4RD73B
Дата/Час: 13.08.2022 10:26
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №674211 / 2022-07-08 / 160 / з
Собственик: ДГС Буйновци, адрес: с. Буйновци, ПК 5097, обл. Велико Търново, ЕИК: 2016168050102
Купувач: Частно лице, адрес: , ЕИК: 1111111111
Пътува до:
Получател: Елка Котова, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: ул. Синчец 4А
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Елена
Адрес: гр. Елена - ул. Синчец 4А
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ0227АР
Километри: 0
Превозва се от: Христомир Дончев
Спедитор: Любомир Николов (Б 7747)
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.1 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.1 м³
Дървесина: Зимен дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 8 пр.м³
Куб.м³ 4.4 м³
Общо: 1 бр. / 8 пр.м³ / 4.4 м³
Всичко: 2 бр. / 10 пр.м³ / 5.5 м³