Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4597/00151/13082022/095213 - A7C35ED
Дата/Час: 13.08.2022 09:52
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №672682 / 2022-06-28 / 86 / б
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: НедимГалиб, обл. Силистра, общ. Дулово, с. Паисиево, адрес: ул.мадан9
Пътува до:
Получател: НедимГалиб, обл. Силистра, общ. Дулово, с. Паисиево, адрес: ул.мадан9
Направление: Обл. Силистра, Общ. Дулово
Адрес: с. Паисиево - ул.мадан9
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС2263АХ
Километри: 0
Превозва се от: Радослав Борисов
Спедитор: Недим Галиб (А 6356)
Дървесина: Благун
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.1 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.1 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 6 пр.м³
Куб.м³ 3.3 м³
Общо: 1 бр. / 6 пр.м³ / 3.3 м³
Дървесина: Планински ясен
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.2 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.2 м³
Всичко: 3 бр. / 10 пр.м³ / 5.6 м³