Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 6905/00236/13082022/084031 - OFEEAXF
Дата/Час: 13.08.2022 09:41
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №671633 / 2022-06-21 / 161 / ф
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: Иван Пенчев Цонев, обл. Габрово, общ. Севлиево, с. Селище, адрес: с. Селище
Пътува до:
Получател: Иван Пенчев Цонев, обл. Габрово, общ. Севлиево, с. Селище, адрес: с. Селище
Направление: Обл. Габрово, Общ. Севлиево
Адрес: с. Селище - с. Селище
Данни за ПС:
Номер на ПС: СО6898ВТ
Километри: 0
Превозва се от: Антон Спиридонов
Спедитор: Тихомир Танев (A 6273)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.8 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.8 м³
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.2 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.2 м³
Всичко: 2 бр. / 5 пр.м³ / 3 м³