Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 8781/00677/13082022/091426 - LD3CA64
Дата/Час: 13.08.2022 09:14
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №650240 / 2022-01-17 / 232 / а
Собственик: ДГС Разград, адрес: гр. Разград, ПК 7200, ул. Черна 34, ЕИК: 2016168050029
Купувач: "СММ-59"ЕООД, обл. Разград, общ. Разград, гр. Разград, адрес: ул.Стефан Караджа"№4, ЕИК: 203712909
Пътува до:
Получател: Юскан Шабан, обл. Разград, общ. Разград, с. Стражец, адрес: ул Марица4
Направление: Обл. Разград, Общ. Разград
Адрес: с. Стражец - ул Марица4
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР8196ВС
Километри: 0
Превозва се от: Юксел Ахмед
Спедитор: Сунай Вейсал (Б 3995)
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 6 пр.м³
Куб.м³ 3.3 м³
Общо: 1 бр. / 6 пр.м³ / 3.3 м³
Дървесина: Зимен дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.1 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.1 м³
Всичко: 2 бр. / 8 пр.м³ / 4.4 м³