Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 8875/00187/13082022/090623 - F961934
Дата/Час: 13.08.2022 09:06
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №678943 / 2022-08-03 / 35 / н
Собственик: ДГС Габрово, адрес: гр. Габрово, ПК 5300, ул. Минзухар 1, ЕИК: 2016168050174
Купувач: ПАЛИСАНДЪР ЛЕС ЕООД, обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, адрес: ул. Александър Стамболийски № 2, ЕИК: 201000708
Пътува до:
Получател: ПАЛИСАНДЪР ЛЕС ЕООД, обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, адрес: ул. Александър Стамболийски № 2, ЕИК: 201000708
Направление: Обл. Габрово, Общ. Габрово
Адрес: гр. Габрово - ул.Орловска 164
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ2578АХ
Километри: 0
Превозва се от: Николай Боев
Спедитор: Ганчо Радков (А5123)
Дървесина: Бял Бор
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 2
Пр.м3 8 пр.м³
Куб.м³ 4.6 м³
Общо: 2 бр. / 8 пр.м³ / 4.6 м³
Всичко: 2 бр. / 8 пр.м³ / 4.6 м³