Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4519/00370/13082022/090327 - B74CAEC
Дата/Час: 13.08.2022 09:03
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №669963 / 2022-06-08 / 143 / з
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: КиД Г.О. ГРУП ООД, обл. Велико Търново, общ. Горна Оряховица, гр. Долна Оряховица, адрес: Ал.Стамболийски №7, ЕИК: 200105042
Пътува до:
Получател: КиД Г.О. ГРУП ООД, обл. Велико Търново, общ. Горна Оряховица, гр. Долна Оряховица, адрес: Ал.Стамболийски №7, ЕИК: 200105042
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Горна Оряховица
Адрес: гр. Горна Оряховица - Иван Момчилов 3
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ0591ВТ
Номер на ремарке: ВТ9097ЕВ
Километри: 0
Превозва се от: Григор Григоров
Спедитор: Боян Иванов (Б0898)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 32 пр.м³
Куб.м³ 19.2 м³
Общо: 1 бр. / 32 пр.м³ / 19.2 м³
Дървесина: Трепетлика
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.2 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.2 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.2 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.2 м³
Всичко: 3 бр. / 36 пр.м³ / 21.6 м³