Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 8875/00186/13082022/085216 - D98ACO6
Дата/Час: 13.08.2022 08:52
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №671821 / 2022-06-22 / 47 / е
Собственик: ДГС Габрово, адрес: гр. Габрово, ПК 5300, ул. Минзухар 1, ЕИК: 2016168050174
Купувач: "Маркони Груп Лес" ЕООД, обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, адрес: бул. "Александър Стамболийски" №50, ЕИК: 203110960
Пътува до:
Получател: ЕВРОЛЕС 2001 ООД, обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, адрес: ул. Мазалат, ЕИК: 200467550
Направление: Обл. Габрово, Общ. Габрово
Адрес: гр. Габрово - ул. Мазалат
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ8843АС
Километри: 0
Превозва се от: Орлин Бижев
Спедитор: Ганчо Радков (А5123)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 44
Пр.м3 9.14 пр.м³
Куб.м³ 9.14 м³
Общо: 44 бр. / 9.14 пр.м³ / 9.14 м³
Всичко: 44 бр. / 9.14 пр.м³ / 9.14 м³