Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4597/00150/13082022/083738 - WX761I4
Дата/Час: 13.08.2022 08:37
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №672683 / 2022-06-28 / 89 / а
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: ХасанБеити, обл. Силистра, общ. Дулово, с. Боил, адрес: ул.четвърта10
Пътува до:
Получател: Хасан Беити, обл. Силистра, общ. Дулово, с. Боил, адрес: ул.четвърта10
Направление: Обл. Силистра, Общ. Дулово
Адрес: с. Боил - ул.четвърта10
Данни за ПС:
Номер на ПС: Е9146МК
Километри: 0
Превозва се от: НихалБеихан
Спедитор: Недим Галиб (А 6356)
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 3
Куб.м³ 0.5 м³
Общо: 3 бр. / 0.5 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дребна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.8 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.8 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.55 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.55 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.58 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.58 м³
Всичко: 6 бр. / 5 пр.м³ / 3.43 м³