Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4562/00051/14102021/142436 - GADXX8U
Дата/Час: 14.10.2021 14:25
По превозни билети:
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: "СВИЛОЦЕЛ" ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, ЕИК: 104645362
Пътува до:
Получател: "СВИЛОЦЕЛ" ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, ЕИК: 104645362
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Свищов
Адрес: гр. Свищов - ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ3716ВТ
Номер на ремарке: ВТ0480ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Боян Боянов
Спедитор: Павлин Големански (А6097)
Дървесина: Акация
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 12
Куб.м³ 1.28 м³
Общо: 12 бр. / 1.28 м³
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 2
Пр.м3 16 пр.м³
Куб.м³ 8.8 м³
Общо: 2 бр. / 16 пр.м³ / 8.8 м³
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 2
Пр.м3 20 пр.м³
Куб.м³ 9.2 м³
Общо: 2 бр. / 20 пр.м³ / 9.2 м³
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 2
Пр.м3 16 пр.м³
Куб.м³ 8.8 м³
Общо: 2 бр. / 16 пр.м³ / 8.8 м³
Всичко: 18 бр. / 52 пр.м³ / 28.08 м³