Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10552/00005/26032020/164029 - CX997GB
Дата/Час: 26.03.2020 16:44
По превозни билети:
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: НАТАЛИ-ММ ЕООД, обл. Силистра, общ. Дулово, гр. Дулово, адрес: Шуменско шосе 2, ЕИК: 202423848
Пътува до:
Получател: НАТАЛИ-ММ ЕООД, обл. Силистра, общ. Дулово, гр. Дулово, адрес: Шуменско шосе 2, ЕИК: 202423848
Направление: Обл. Силистра, Общ. Дулово
Адрес: с. Черник - шести май 132
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС5030АТ
Километри: 69674
Превозва се от: Динчер Байрам
Спедитор: Гюнай Бедри (А 4938)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 2
Пр.м3 20 пр.м³
Куб.м³ 11.4 м³
Общо: 2 бр. / 20 пр.м³ / 11.4 м³
Всичко: 2 бр. / 20 пр.м³ / 11.4 м³