Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4539/00121/26032020/160050 - U80YTM4
Дата/Час: 26.03.2020 16:01
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №543633 / 2020-01-24 / 69 / г
Собственик: ДГС Севлиево, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050140
Купувач: "ЧОЧО ЛЕС" ЕООД, обл. Плевен, общ. Левски, с. Асеновци, адрес: ул."Сергей Румянцев" № 1, ЕИК: 201839368
Пътува до:
Получател: Иван Петров, обл. Плевен, общ. Левски, гр. Левски, адрес: ул.Петко Славейков 5
Направление: Обл. Плевен, Общ. Левски
Адрес: гр. Левски - ул.Петко Славейков 5
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕН4457ВК
Километри: 335044
Превозва се от: Руси Димитров
Спедитор: Красимир Кънчев (КГМ 1626)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.55 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.55 м³
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.55 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.55 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 2.2 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2.2 м³
Всичко: 3 бр. / 6 пр.м³ / 3.3 м³