Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4480/00026/26032020/154159 - VBORES8
Дата/Час: 26.03.2020 15:42
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №539752 / 2020-01-14 / 159 / у
Собственик: ДГС Горна Оряховица, адрес: гр. Горна Оряховица, ПК 5100, ул. А.Кънчев 29, ЕИК: 2016168050121
Купувач: БУЛ ЛЕС 2012 ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Стражица, гр. Стражица, адрес: ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ №5 вх.А ет.1 ап.1, ЕИК: 202328115
Пътува до:
Получател: БУЛ ЛЕС 2012 ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Стражица, гр. Стражица, адрес: ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ №5 вх.А ет.1 ап.1, ЕИК: 202328115
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Стражица
Адрес: гр. Стражица - Ц. Склад. Кв. 103
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ7536КМ
Километри: 19999
Превозва се от: Мариян. Севов
Спедитор: Йордан Савов (1267)
Дървесина: Благун
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 8 пр.м³
Куб.м³ 4.96 м³
Общо: 1 бр. / 8 пр.м³ / 4.96 м³
Всичко: 1 бр. / 8 пр.м³ / 4.96 м³