Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10552/00003/26032020/154023 - XLGY8JU
Дата/Час: 26.03.2020 15:40
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №549815 / 2020-03-09 / 53 / в
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: НАТАЛИ-ММ ЕООД, обл. Силистра, общ. Дулово, гр. Дулово, адрес: Шуменско шосе 2, ЕИК: 202423848
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Силистра, Общ. Главиница
Адрес: с. Подлес - подлес
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС04527
Километри: 40968
Превозва се от: Генчо Николаев
Спедитор: Гюнай Бедри (А 4938)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 5.7 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5.7 м³
Всичко: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5.7 м³