Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4535/00083/26032020/153114 - QGIFQT6
Дата/Час: 26.03.2020 15:11
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №541308 / 2020-01-17 / 48 / м/ч
Собственик: ДГС Свищов, адрес: гр. Свищов, ПК 5250, ул. Нове 18, ЕИК: 2016168050155
Купувач: "Елит Комерс" ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: ул. Патриарх Евтимий №66, ЕИК: 104624158
Пътува до:
Получател: Палетлес ЕООД, обл. Ловеч, общ. Троян, гр. Троян, адрес: ул. Васил Левски 356, ЕИК: 202469735
Направление: Обл. Ловеч, Общ. Троян
Адрес: с. Ломец - ул. Васил Левски 356
Данни за ПС:
Номер на ПС: ОВ0828АТ
Номер на ремарке: СО2299ЕК
Километри: 93450
Превозва се от: Минчо Бъръмов
Спедитор: Тихомир Тодоров (А 4176)
Дървесина: Топола
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 370
Куб.м³ 36.77 м³
Общо: 370 бр. / 36.77 м³
Всичко: 370 бр. / 36.77 м³