Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4665/00042/26032020/142252 - PGWHASC
Дата/Час: 26.03.2020 14:23
По превозни билети:
Собственик: Дари лес 2010 ООД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: гр. Силистра, ул.,,Хан Омуртаг" № 16, вх. 6, ет. 6, ап. 16, ЕИК: 201121302
Купувач: Дари лес 2010 ООД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: гр. Силистра, ул.,,Хан Омуртаг" № 16, вх. 6, ет. 6, ап. 16, ЕИК: 201121302
Пътува до:
Получател: Свилоцел ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: Западна индустриална зона, ЕИК: 104645362
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Свищов
Адрес: гр. Свищов - Западна индустриална зона
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС4792АР
Номер на ремарке: СС0139ЕН
Километри: 993165
Превозва се от: и.митев
Спедитор: Даниел Славов (№ 1787)
Дървесина: Акация
Категория: Дребна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 14 пр.м³
Куб.м³ 6.86 м³
Общо: 1 бр. / 14 пр.м³ / 6.86 м³
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 3
Пр.м3 42 пр.м³
Куб.м³ 20.58 м³
Общо: 3 бр. / 42 пр.м³ / 20.58 м³
Всичко: 4 бр. / 56 пр.м³ / 27.44 м³