Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4665/00041/26032020/140009 - 4KXFLIT
Дата/Час: 26.03.2020 14:00
Собственик: ДГС Силистра, адрес: гр. Силистра, ПК 7500, ул. Добрич 55, ЕИК: 2016168050014
Купувач: Дари лес 2010 ООД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: гр. Силистра, ул.,,Хан Омуртаг" № 16, вх. 6, ет. 6, ап. 16, ЕИК: 201121302
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Силистра, Общ. Алфатар
Адрес: с. Алеково - CC4792AP
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС04227
Километри: 17555
Превозва се от: д.янков
Спедитор: Даниел Славов (№ 1787)
Дървесина: Акация
Категория: Дребна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 14 пр.м³
Куб.м³ 6.86 м³
Общо: 1 бр. / 14 пр.м³ / 6.86 м³
Всичко: 1 бр. / 14 пр.м³ / 6.86 м³