Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4435/00031/26032020/135910 - 8DGUEG4
Дата/Час: 26.03.2020 13:59
По превозни билети:
Собственик: ДГС Габрово, адрес: гр. Габрово, ПК 5300, ул. Минзухар 1, ЕИК: 2016168050174
Купувач: ЕВРОЛЕС 2001 ООД, обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, адрес: ул. Хр. Смирненски 44, ЕИК: 200467550
Пътува до:
Получател: ЕВРОЛЕС 2001 ООД, обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, адрес: ул. Хр. Смирненски 44, ЕИК: 200467550
Направление: Обл. Габрово, Общ. Габрово
Адрес: гр. Габрово - ул.Мазалат
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ1247ВВ
Километри: 772340
Превозва се от: Орлин Бижев
Спедитор: Иван Андреев (А9458)
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 18
Куб.м³ 2.94 м³
Общо: 18 бр. / 2.94 м³
Всичко: 18 бр. / 2.94 м³