Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4435/00029/26032020/134806 - SRHM9W1
Дата/Час: 26.03.2020 13:48
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №544260 / 2020-01-28 / 108 / б
Собственик: ДГС Габрово, адрес: гр. Габрово, ПК 5300, ул. Минзухар 1, ЕИК: 2016168050174
Купувач: ЕВРОЛЕС 2001 ООД, обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, адрес: ул. Хр. Смирненски 44, ЕИК: 200467550
Пътува до:
Получател: ЕВРОЛЕС 2001 ООД, обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, адрес: ул. Хр. Смирненски 44, ЕИК: 200467550
Направление: Обл. Габрово, Общ. Габрово
Адрес: гр. Габрово - ул.Мазалат
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ1247ВВ
Километри: 772400
Превозва се от: Орлин Бижев
Спедитор: Иван Андреев (А9458)
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 3.06 пр.м³
Куб.м³ 3.06 м³
Общо: 1 бр. / 3.06 пр.м³ / 3.06 м³
Всичко: 1 бр. / 3.06 пр.м³ / 3.06 м³