Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4651/00082/26032020/133433 - FFAGAC2
Дата/Час: 26.03.2020 13:36
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №547388 / 2020-02-18 / 79 / д
Собственик: ДГС Тутракан, адрес: гр. Тутракан, ПК 7600, ул. Д. Благоев 7, ЕИК: 2016168050067
Купувач: "АЛЕКСАНДЪР ЛЕС" ЕООД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: УЛ. "СЕДЯНКА" 7, ЕИК: 18586721
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Силистра, Общ. Тутракан
Адрес: гр. Тутракан - главен път
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС8352АН
Километри: 15134
Превозва се от: Светослав Ранков
Спедитор: Тихомир Тодоров (А 5826)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 192
Куб.м³ 8.92 м³
Общо: 192 бр. / 8.92 м³
Всичко: 192 бр. / 8.92 м³