Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4661/00255/26032020/132956 - G1SHPWB
Дата/Час: 26.03.2020 13:30
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №546602 / 2020-02-12 / 199 / л
Собственик: ДГС Силистра, адрес: гр. Силистра, ПК 7500, ул. Добрич 55, ЕИК: 2016168050014
Купувач: Александър-лес ЕООД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: гр.Силистра, бул.,,Македония"№ 6, ап. 17, ЕИК: 118586721
Пътува до:
Получател: Александър-лес ЕООД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: гр.Силистра, бул.,,Македония"№ 6, ап. 17, ЕИК: 118586721
Направление: Обл. Силистра, Общ. Силистра
Адрес: с. Полковник Ламбриново - База Александър лес ЕООД
Данни за ПС:
Номер на ПС: СВ9310НВ
Номер на ремарке: СС5840ЕВ
Километри: 532234
Превозва се от: Валентин Кирчев
Спедитор: Димо Димитров (№ 1505)
Дървесина: Акация
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 200
Куб.м³ 30 м³
Общо: 200 бр. / 30 м³
Всичко: 200 бр. / 30 м³