Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4557/00144/26032020/134538 - 55892WL
Дата/Час: 26.03.2020 13:02
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №544361 / 2020-01-29 / 75 / ж
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: ЛЕСПРОДУКТ ООД, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: ул. Русофили 44, ЕИК: 117609843
Пътува до:
Получател: Ружди Мехмедов, обл. Русе, общ. Русе, с. Бъзън, адрес: ул. Стара планина 45
Направление: Обл. Русе, Общ. Русе
Адрес: с. Бъзън - ул. Стара планина 45
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р0514КА
Километри: 264540
Превозва се от: Мехмед. Мехмедов
Спедитор: Мирослав Георгиев (А6107)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.45 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.45 м³
Всичко: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.45 м³