Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4665/00040/26032020/123404 - 9YG7TW9
Дата/Час: 26.03.2020 12:41
Собственик: ДГС Силистра, адрес: гр. Силистра, ПК 7500, ул. Добрич 55, ЕИК: 2016168050014
Купувач: Дари лес 2010 ООД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: гр. Силистра, ул.,,Хан Омуртаг" № 16, вх. 6, ет. 6, ап. 16, ЕИК: 201121302
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Силистра, Общ. Алфатар
Адрес: с. Алеково - CC4792AP
Данни за ПС:
Номер на ПС: ТХ8662ХС
Километри: 53610
Превозва се от: д.николов
Спедитор: Даниел Славов (№ 1787)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 14 пр.м³
Куб.м³ 6.86 м³
Общо: 1 бр. / 14 пр.м³ / 6.86 м³
Всичко: 1 бр. / 14 пр.м³ / 6.86 м³